Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki

7.10 Webcast linkki

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloussprintti

Paikka: Ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7, Pankkisali

8.11. Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloussprintti
Ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7, Pankkisali

Kiertotalous rakentamisessa tänään
Puheenjohtaja: Mikko Nousiainen
09.00 Tilaisuuden avaus ja katsaus edelliseen päivään, Mikko Nousiainen

09.10 Circl - tarina Amsterdamin raaka-ainepankista, Niina Pussinen, ABN AMRO

09.50 Suomen kiertotaloustiekartta Nani Pajunen, Sitra

10.10 Muovitiekartta ja rakentamista koskevat toimenpiteet, Matti Kuittinen, YM

10.40 Kiertotalous Pohjoismaissa ja käynnissä olevat hankkeet Suomessa, Jessica Karhu, GBC Finland

11.00 Miten julkisilla hankinnoilla voidaan edistää kiertotaloutta? Matti Kuittinen, YM

11.30 TAUKO

KiertotalousSprintin tulokset ja katsaus käynnissä oleviin hankkeisiin
Puheenjohtaja: Jessica Karhu
12.30 Hankkeen ja tulosten esittely

12.35 Toimenpide-ehdotukset kiinteistö- ja rakennusalalle, Jessica Karhu, GBC Finland

12.50 Kiertotalouskriteerien käyttö rakennushankkeessa –ohje, Lauri Tähtinen, GBC Finland

13.10 Tietoiskut hankkeista ja alan koulutuksesta
Puheenjohtaja: Jessica Karhu
WoolToLoop -hanke , Juho Yliniemi, Oulun yliopisto
Siirrettävien rakennusten hiilijalanjälki, Mikko Ruopio, Parmaco
Kiertotalouden haasteet rakennusalan koulutukselle, Jukka Puhto, TTY
Kiertotalous Hiedanrannan suunnittelussa, Lilli Linkola, Ethica

13.30 TAUKO

Kiertotalousviestin vieminen
Puheenjohtaja: Jessica Karhu
13.50 Miten KiertotalousSprintin viestiä viedään tulevaisuudessa eteenpäin, Mikko Nousiainen

14.05 Päättäjät mukaan kiertotaloustalkoisiin – miten se tapahtuu yli vaalikausien, Pekka Sauri

14.35 Paneelikeskustelu: Miten kiertotalouden periaatteet saadaan käyttöön rakennusalalla? Kenen pitää tarttua toimeen?

15.15 Loppupuheenvuoro ja yhteenveto

15.30 Tilaisuus päättyy