Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki

8.10 Webcast linkki

RAKENTAMISEN KIERTOTALOUDEN AJANKOHTAISPÄIVÄT 7.11. RAKENTAMISEN MATERIAALITEHOKKUUS

Paikka: Ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7, Pankkisali

Kiertotalouden iso kuva - missä mennään meillä ja maailmalla?
Puheenjohtaja: Harri Hakaste

09.00 Tilaisuuden avaus, Ministeri Kimmo Tiilikainen


09.10 Buildings as material banks, Caroline Henrotay

09.45 Pre-demolition audits in EU countries, Petr Hradil, VTT

10.00 Jätedirektiivin rakennusalaa koskevat muutokset, Riitta Levinen, YM

10.15 Valtakunnallinen jätesuunnitelma – missä mennään? Marja-Riitta Korhonen, YM

10.30 Materiaalitehokkuusohjelman päivitys, Mika Honkanen, TEM

10.50 Rakentamisen, jätteiden ja kemikaalilainsäädännön rajapinnat, Pekka Vuorinen, RT

11.20 Paneelikeskustelu: miten kehittää kiertotaloutta muuttuvissa säädöspuitteissa?

11.45 TAUKO

RANTA-hankkeen loppuseminaari: Purkutöiden suunnittelu, toteutus ja hankinta
Puheenjohtaja: Suvi Häkämies
12.30 Rakentamisen kiertotalous kunnissa (RANTA) -hanke, Suvi Häkämies, GNF

12.45 Purkamisen kiertotalouden toteutuminen eri toimijoiden näkökulmasta – havaintoja toimijakentän haastatteluista, Taru Uotila, Sykli

13.10 Kiertotalous purkutyön toteutuksessa – havaintoja Hernematalan purkutöistä, Pentti Viluksela, Metropolia

13.35 Huutokauppaa purkutyömaalla - Kokemuksia Kaurialan koulun irtaimiston huutokaupasta, Markku Raimovaara, HAMK

14.00 Opas purkutöiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, Katja Lehtonen, Ytekki

14.25 Paneelikeskustelu parhaista käytännöistä ja pullonkauloista, Kaikki session kaikki puhujat

14.50 TAUKO
Tietoiskut: tutkimushankkeet ja yritykset
Puheenjohtaja: Juha Laurila / Pekka Vuorinen

15.10 CIRCWASTE, Tuuli Myllymaa, SYKE

15.30 Materiaalitehokkuussopimukset ja Green Dealit, Henrik Österlund, Motiva
Leena-Kaisa Piekkari, YM

15.50 Materiaalitehokkuus Tampereen kaupungilla, Katariina Rauhala, Tampere

16.10 Muovit rakentamisessa - kohti tehokkaampaa kierrätystä, Tuuli Kunnas, RTT ry

16.20 Tietoiskut

16.30 Kiertotalouskokkarit Pankkisalissa
Mahdollisuus jättää videoterveiset ministerille

18.00 Tilaisuus loppuu


8.11. Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloussprintti
Ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7, Pankkisali

Kiertotalous rakentamisessa tänään
Puheenjohtaja: Mikko Nousiainen
09.00 Tilaisuuden avaus ja katsaus edelliseen päivään, Mikko Nousiainen

09.10 Circl - tarina Amsterdamin raaka-ainepankista, Niina Pussinen, ABN AMRO

09.50 Suomen kiertotaloustiekartta Nani Pajunen, Sitra

10.10 Muovitiekartta ja rakentamista koskevat toimenpiteet, Matti Kuittinen, YM

10.40 Kiertotalous Pohjoismaissa ja käynnissä olevat hankkeet Suomessa, Jessica Karhu, GBC Finland

11.00 Miten julkisilla hankinnoilla voidaan edistää kiertotaloutta? Matti Kuittinen, YM

11.30 TAUKO

KiertotalousSprintin tulokset ja katsaus käynnissä oleviin hankkeisiin
Puheenjohtaja: Jessica Karhu
12.30 Hankkeen ja tulosten esittely

12.35 Toimenpide-ehdotukset kiinteistö- ja rakennusalalle, Jessica Karhu, GBC Finland

12.50 Kiertotalouskriteerien käyttö rakennushankkeessa –ohje, Lauri Tähtinen, GBC Finland

13.10 Tietoiskut hankkeista ja alan koulutuksesta
Puheenjohtaja: Jessica Karhu
WoolToLoop -hanke , Juho Yliniemi, Oulun yliopisto
Siirrettävien rakennusten hiilijalanjälki, Mikko Ruopio, Parmaco
Kiertotalouden haasteet rakennusalan koulutukselle, Jukka Puhto, TTY
Kiertotalous Hiedanrannan suunnittelussa, Lilli Linkola, Ethica

13.30 TAUKO

Kiertotalousviestin vieminen
Puheenjohtaja: Jessica Karhu
13.50 Miten KiertotalousSprintin viestiä viedään tulevaisuudessa eteenpäin, Mikko Nousiainen

14.05 Päättäjät mukaan kiertotaloustalkoisiin – miten se tapahtuu yli vaalikausien, Pekka Sauri

14.35 Paneelikeskustelu: Miten kiertotalouden periaatteet saadaan käyttöön rakennusalalla? Kenen pitää tarttua toimeen?

15.15 Loppupuheenvuoro ja yhteenveto

15.30 Tilaisuus päättyy