Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki

Yhteentoimivuus ja sanastotyö  –seminaari

16.5.2018 klo 9-12

Paikka: Ympäristöministeriö, kh. Pankkisali

 

Avaus

Rakennetun ympäristön tietoalueen käsitekokonaisuuden kuvaus ja työvälineet sekä yhteentoimivuus
Mikael af Hällström/ Vero, KMR

KIRA 2.0 sanastotyö -hankkeen esittely
Sirpa Suhonen/ Sanastokeskus

Tietoalueen sanastotyöstä

• Asemakaavasanasto
Outi Hermans/ Helsingin kaupunki

• Sanastotyö Rakennusluokituksessa
Emilia Saarinen, Pekka Mäkelä/Tilastokeskus

• Pätevyyssanasto
Marita Mäkinen/ FISE

• Lähiympäristön, asumisen ja siihen liittyvän lainsäädännön sanastotyö
Juha-Pekka Maijala/ YM RYMO

TAUKO

Nimikkeistöt yhteentoimivuustyössä
Petri Neuvonen/ RTS, BSF Vakiointityöryhmä

Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan standardoinnin tiekartta (RASTI ) -tilannekatsaus
Juha Saarentaus/Road Map -konsortio

Rakennetun ympäristön kokonaisarkkitehtuuri –tilannekatsaus
Antti Autio/ YM RYMO

Rakennetun ympäristön ekosysteemikuvauksesta
Antti Autio/ YM RYMO

Tietoalueen yhteistyökonseptin testaaminen sanastotyön kautta
Maijala, Perähuhta, Autio/ YM RYMO

Keskustelu

Yhteenveto ja jatkosuunnitelmat
Maijala, Perähuhta, Autio