Ongelmatapauksessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.
 

YVA-lainsäädännön uudistuksen koulutuspäivä

12.5.2017, Helsinki
Paikka: Ympäristöministeriö, Pankkisali

Yhteyshenkilö: Minna Torkkeli, ympäristöministeriö

OHJELMA
9.00 Tilaisuuden avaus Tarja Haaranen, ympäristöministeriö

9.15 YVA-lainsäädännön keskeiset muutokset, Seija Rantakallio, ympäristöministeriö


10.50 Ympäristövaikutusten arvioinnin tekeminen kaavoituksen yhteydessä, Jaana Junnila, ympäristöministeriö

11.30 Arvioinnin huomioon ottaminen lupamenettelyssä ja luvassa, Eriika Melkas, ympäristöministeriö

12.00 Tilaisuus päättyy