Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.


EKOSYSTEEMIFOORUMISSA SUOMEN MERIPOLITIIKAN KEHITTÄMINEN

24.4.2018, Scandic Marina, Fennia 2

Ohjelma,
aamupäivä

9.00 Tervetuloa Ekosysteemifoorumiin

Valtiosihteeri Paula Lehtomäki, Ekosysteemifoorumin pj, valtioneuvoston
kanslia


9.05 Meriklusterin kehittäminen
Elinkeinoministeri Mika Lintilä


9.20 Merilogistiikan tulevaisuusnäkymiä – Mitä maailmalla tapahtuu?
Teknologiajohtaja Sauli Eloranta, Rolls Royce


9.35 Valtamerten suojelu
Professori Alf Norkko, Helsingin yliopisto


9.50 Ekosysteemifoorumi politiikan kehittäjänä – Johdanto ratkaisutyöpajaan
Erityisasiantuntija Aleksi Kopponen, valtiovarainministeriö


Striimi jatkuu klo 13.15
10.00 Ratkaisutyöpaja alkaa – jakaantuminen työryhmiin
1) Miksi Suomen tulisi olla aktiivinen valtamerten suojelussa?
2) Millä keinoilla meriklusteri pidetään kilpailukykyisenä?
3) Suomi turvallisen ja hyvin sujuvan merilogistiikan varassa?

12.15 TAUKO

Iltapäivä / Striimi jatkuu
13.15 Työpajan tulosten purku

15.00 Tilaisuus päättyy