Aika: 12.10.2018 klo 8.45-15.45
Paikka: Teatro-sali, Logomo, Köydenpunojankatu 14, Turku.

Päivän tarkoitus: Päivän tarkoituksena on tuoda lasten- ja perheiden palveluissa työskenteleville ammattilaisille tietoa monitoimijaisesta arvioinnista, tarkastella ja arvioida sen mahdollisuuksia sekä tarjota ideoita oman työn kehittämiseen. Monitoimijaista arviointia tarkastellaan yhteiskehittämispäivässä lasten kaltoinkohtelun näkökulmasta.

Kohderyhmä: Lastensuojelussa ja perhepalveluissa työskentelevät ammattilaiset, lastensuojelun asiakasperheet, opiskelijat, opettajat ja tutkijat. Yhteiskehittämistyöhön on tärkeä saada mukaan myös lastensuojelun asiakasperheiden näkökulma.

Aikataulu

9.00 Aloitus ja monitoimijaisen arvioinnin kehittäminen Varsinais-Suomessa
Tapio Häyhtiö, toimitusjohtaja, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Anniina Kaittila, hankeagentti, Lupa auttaa! -hanke (PDF)

9.15 Lasten kaltoinkohtelun ja monitoimijaisen arvionnin haasteet
kokemusasiantuntija, Perhekuntoutuskeskus Lauste
Milla Lumio, sosiaalityöntekijä, perhe- ja sosiaalipalvelut / sosiaalipäivystys, Turun kaupunki (PDF)
Hanna Mansikka-Aho, yksikön vastaava / kriisi- ja väkivaltatyöntekijä, Turun ensi- ja turvakoti ry (PDF)

10.15 Monitoimijaisen arvioinnin mallinnus
Jukka Mäkelä, erityisasiantuntija, THL (PDF)

10.45 Monitoimijainen arviointi yhteistyöalueella
Anna-Maria Salmivalli, Oikeuspsykiatria, TYKS (PDF)
Sirkka Aino, sosiaalityöntekijä, lastensuojelu, Porin kaupunki (PDF)
Tiia Krooks, perusturvajohtaja, Kaskisten kaupunki (PDF)

12.45 Nuorten kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot
Aino Taipalus, Osallisuuden aika ry (PDF)

13.15 Työpajat (Työryhmien purku PDF)

  1. Monitoimijainen arviointi –case-analyysi (Turun ensi- ja turvakoti ry esittelee analysoitavan tapauksen)
  2. Visio toimivasta monitoimijaisen arvioinnin käytännöstä
  3. Monitoimijaisen arvioinnin malli kaltoin kohdellun lapsen näkökulmasta: hyödyt ja haitat
  4. Esimiehen tuki monitoimijaiseen työskentelyyn

14.45 Työryhmien purku

15.45 Päivä päättyy

Yhteiskehittämispäiviä järjestetään LAPE-hankkeen aikana jokaisessa maakunnassa useampia. Päivien tarkoituksena on lastensuojelun kehittäminen. Päivien teemoja ovat syksyn 2016 valtakunnallisessa työpajatyöskentelyssä kehitetyt lastensuojelun mallinnukset http://www.julkari.fi/handle/10024/132169 Mallinnusvaiheessa aloitetun työn avulla tavoitellaan pitkällä tähtäimellä kansallisesti yhteneväisiä ja tietoon perustuvia käytäntöjä ja toimintatapoja lastensuojeluun.

Yhteiskehittämispäivän järjestävät Lupa auttaa! -hanke (LAPE-muutosohjelma Varsinais- Suomi), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Vasso)