Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki. 

Taustatilaisuus medialle lääkeasioiden kokonaisuudesta
Paljon puhetta apteekeista ja lääkkeistä – aineksia muutoskeskusteluun

 

Yksi kuumista puheenaiheista vaalikentillä on lääkkeet, lääkehuolto ja apteekit. Mutta mitä toimittajan olisi hyvä tietää tästä kokonaisuudesta? Sosiaali- ja terveysministeriö on virkatyönä valmistellut muiston ”Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä kysymyksistä”, joka tarjoaa kaikille vaaleihin valmistautuville mahdollisuuden yhtäläiseen tietoon lääkeasioissa.

 

Tervetuloa kuulemaan, mitkä asiat vaikuttavat nykyjärjestelmän uudistamiseen ja miten uudistaminen tulisi tehdä. Tilaisuudessa ovat mukana sekä sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila että perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.

 

Tilaisuus järjestetään perjantaina 1.2. klo 9-11 Meritullissa (sosiaali- ja terveysministeriö, Meritullinkatu 8, Helsinki)