Vesihuoltolaitoksen riskienhallinta ja häiriötilanteisiin varautuminen


Vesihuoltopooli ja sosiaali- ja terveysministeriö järjestävät keväällä 2016 koulutustilaisuuksia vesihuoltolaitoksen riskienhallinnasta ja häiriötilanteisiin varautumisesta. Tilaisuudet on tarkoitettu vesihuoltolaitoksille ja niiden kanssa yhteistyötä tekeville kuntien terveydensuojelu-, ympäristönsuojelu- ja pelastusviranomaisille sekä ELY-keskusten ja AVIen edustajille.


Ohjelma 10.5.2016 Helsingissä, Säätytalossa

  
09.00 – 09.55 Vesihuoltolaitoksen opas häiriötilanteisiin varautumiseen, vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö Riina Liikanen, Vesilaitosyhdistys

10.00 – 10.50 Vesihuoltolaitoksen riskienhallinta ja WSP/SSP -työkalut, neuvotteleva virkamies Jarkko Rapala, sosiaali‐ ja terveysministeriö

10.55 – 11.45 Vesihuoltolaitoksen ja viranomaisten yhteistyö häiriötilanteessa, ylitarkastaja Jaana Kilponen, Valvira

12.45 – 13.15 Vesilaitoksen toiminta vedenlaadun häiriötilanteessa - Case Klaukkala, diplomi‐insinööri Kimmo Rintamäki

13.20 – 13.50 Terveydensuojeluviranomaisen toiminta vedenlaadun häiriötilanteessa -case Siilinjärvi, terveystarkastaja Sirpa Hakkarainen, Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

14.15 – 14.45 Jätevesiverkoston häiriötilanteiden hallinta HSY:ssä, ympäristöasiantuntija Aninka Urho, Helsingin seudun ympäristöpalvelut ‐kuntayhtymä HSY

14.50 – 15.30 Vesihuoltolaitoksen varautumisen kehittäminen harjoittelemalla, laatuinsinööri Kim Westerholm, HS‐Vesi


Lisätietoja: www.vvy.fi/vesihuoltopooli/varautumiskoulutukset.