Palopäällystöpäivät 2016

Perjantai, Lauantai

9.30 Palopäällystöpäivien avausseremoniat
Turun kaupungin tervehdys, Kaupunginjohtaja Aleksi Randell, Turku
Valtioneuvoston tervehdys, Sisäministeri Petteri Orpo

10.30 Pelastustoimi 2019 – Uuden alku?
Uusien perustettavien itsehallintoalueiden määrä ja maantieteelliset rajat on nyt päätetty. Pelastustoimi ja ensihoito kytketään osaksi näitä alueita. Isäntäkin vaihtuu samalla. Mitä tämä muutos tarkoittaa rakenteellisesti, sisällöllisesti, palveluntuotannon jne. kannalta?
Palopäällystöliiton Pelastustoimi 2019 -kyselyn tulosten julkistaminen
Toiminnanjohtaja Ari Keijonen, Suomen Palopäällystöliitto

Mitä keskeisiä tavoitteita uuden pelastustoimen tulisi saavuttaa?
Alustajat ja keskustelijat mm.:
Johtaja Ritva Laine, Kuntaliitto
Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen
Pelastusjohtajien puheenjohtaja, pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Hankejohtaja Taito Vainio, sisäministeriö
Kommentaattorit:
Palopäällystöliiton puheenjohtaja, pelastusjohtaja Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen, Turku

Pääyhteistyökumppaneiden tietoiskut, Dafo Oy ja Sammutin Oy

14.30 Teemaohjelmat
Teemaohjelma A:
Pelastustoiminta
Kehittyvä pelastustoiminta
Täydentävät sammutusmenetelmät
Tutkija Marko Hassinen, Pelastusopisto
Palomestari Arto Latvala, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Sähköturvallisuus ja pelastustoiminta
Paloesimies Ali Suominen, Helsingin pelastuslaitos

Teemaohjelma B:
Riskienhallinta
Maahanmuuttoon liittyvät haasteet pelastustoimelle

Maahanmuuton ajankohtaiskatsaus
Tarkastaja Juha Reivo, Maahanmuuttovirasto

Vastaanottokeskusten rakennukset, riskit ja toimintaohjeet
Turvallisuusasiantuntija Jari Pouta, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Kommenttipuheenvuoro ja keskustelua
Johtaja Jari Kähkönen, Joutsenon vastaanottokeskus
Näkökulmia maahanmuttajien ja suomalaisen turvallisuuskulttuurin kohtaamiseen
Toiminnanjohtaja Pauli Heikkinen, SPR Varsinais-Suomen piiri

Teemaohjelma C:
Yritysturvallisuus
Uudet liiketoiminnat – uudet riskit
Paloturvallisuuden suunnittelu ja viranomaisyhteistyö uuden teknologian tuotantolaitoksessa
HSE-päällikkö Tuija Kilpeläinen, UPM Biorefinery Project
Uuden teknologian vaarat ja paloturvallisuuden huomiointi
Turvallisuuspäällikkö Timo Kärkkäinen, Stora Enso Oyj Sunilan tehdas

16.30 Pääyhteistyökumppanin tietoisku: Turvata Oy

1. päivän yhteenveto + Get Together näyttelytilassa