Ongelmatapauksessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.


                    

 

Opettajankoulutusfoorumin konferenssi

Kansainvälistyvä opettajankoulutus 2017 -konferenssi

torstaina 9. helmikuuta 2017 klo 10.00–16.30

Helsingin yliopisto, päärakennus, Juhlasali, Unioninkatu 34, Helsinki

Ohjelma

10.00–10.15        Seminaarin avaus

                                Opettajankoulutusfoorumin puheenjohtaja, professori Jari Lavonen, Helsingin yliopisto

10.15–11.00        Kansainvälisen opettajankoulutus ja opettajatutkimuksen antia

                                Professori Jukka Husu, Turun yliopisto

11.00–11.45        Varhaiskasvatuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehitysnäkymiä

                                Professori Kirsti Karila, Tampereen yliopisto

11.45–12.30        Tauko

12.30–13.00        Kansainvälisyys tukemassa opettajankoulutuksen kehittymistä

                                Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

13.00–14.30        Teemakohtaiset seminaarit

1      Kieli- ja kulttuuritietoinen koulu (Sali 13, 3. krs) (Ei videoida)
puheenjohtaja: erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen, OAJ


Paneelissa keskustellaan eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppijoiden opetuksesta ja opiskelusta sekä kielitietoisesta opettajuudesta. Miten opettamisen ja oppimisen tulisi muuttua monikielisessä ympäristössä?
panelistit:              

opetusneuvos Leena Nissilä, Opetushallitus
tutkimusjohtaja, professori Mirja Tarnanen, Jyväskylän yliopisto
yliopisto-opettaja Jenni Alisaari, Turun yliopisto

2      Kansainvälistyvä koulutus, koulutusvienti ja työelämäyhteistyö (Sali 5, 3. krs) (Ei videoida)
puheenjohtaja: professori Jari Lavonen, Helsingin yliopisto

Paneelissa analysoidaan työelämän kansainvälistymistä yritysten näkökulmasta sekä keskustellaan opettajankoulutuksen kansainvälisestä ulottuvuudesta ja koulutusviennin tämänhetkisestä tilanteesta. Vastauksia etsitään mm. seuraaviin kysymyksiin: Onko suomalainen opettajankoulutus riittävän kansainvälistä? Millaisia valmiuksia suomalainen opettajankoulutus antaa kansainvälisiin tehtäviin? Millaisia osaamisvaatimuksia kansainvälistyminen aiheuttaa? Millä tavalla suomalaiset yritykset ovat onnistuneet koulutusviennissä? Mitkä ovat koulutusviennin haasteet? 

panelistit:

kansainvälistymispalveluiden johtaja Samu Seitsalo, Opetushallitus
professori Hannele Niemi, Helsingin yliopisto
pääsihteeri Julia Petäjä, SOOL
manager Anna Korpi, EduCluster Finland
 

3      Oppilaitosjohdon koulutuksen kehitysnäkymät (Sali 12, 3. krs) (Ei videoida)
puheenjohtaja: opetusneuvos Armi Mikkola, opetus- ja kulttuuriministeriö

Oppilaitosjohdon koulutuksen kehitysnäkymät -ryhmässä johtamisen asiantuntijat esittelevät näkemyksiään varhaiskasvatuksen ja oppilaitosten johtamisen kehittämisestä, koulutuksesta ja tutkimuksesta. Yhteisessä keskustelussa pohdimme tulevaisuuden kehittämistarpeita.

puheenvuorot:
rehtori Antti Ikonen, Rantakylän koulu
professori Kirsti Karila, Tampereen yliopisto
rehtori Tapio Lahtero, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu
johtaja Mika Risku, Koulutusjohtamisen instituutti, Jyväskylän yliopisto
rehtori, yksikön johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu, Omnia 

4      Tutkimusperustainen opettajankoulutus (Juhlasali)
puheenjohtaja: johtaja Tiina Silander, Jyväskylän yliopisto                 

Korkeatasoinen opettajankoulutus on vahvasti tutkimusperustaista. Opettajankoulutuksen ohjelmat ja toimintatavat perustuvat tutkimustietoon ja koulutus tukee opettajan tutkimuksellisen ammatti-identiteetin muodostumista. Teemaseminaarissa esitellään tutkimusperustaisia opettajankoulutuksen toimintatapoja.
panelistit:
akatemiaprofessori Erno Lehtinen, Turun yliopisto
yliopettaja Irja Leppisaari, Centria-ammattikorkeakoulu
professori Marja-Kristiina Lerkkanen, Jyväskylän yliopisto

14.30–15.00        Tauko

15.00–16.15        Miten opettajan ammatillisen osaamisen kehittymistä tuetaan?
puheenjohtajat: erityisasiantuntija Lieselotte Eskelinen, Kuntaliitto ja 
pprojektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Seminaarin yhteenvetokeskustelussa pohditaan, millaista opettajien osaamisen kehittämisen tulisi olla tulevaisuudessa? Miten opettajan uranaikaisen osaamisen kehittämistä tuetaan? 

panelistit:
luokanopettaja Veli-Matti Harjula, Kallahden peruskoulu
opetusneuvos Aija Rinkinen, Opetushallitus
projektipäällikkö Tarja Tuomainen, Keski-Suomen Osaava
kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi, opetus- ja kulttuuriministeriö
professori Hannu Heikkinen, Jyväskylän yliopisto
johtaja Terhi Päivärinta, Kuntaliitto
tutkijatohtori Kaisa Hahl, Helsingin yliopisto
 

16.15–16.30     Seminaarin päätös