Kulttuuritapahtumien kulttuuripoliittiset ja aluetaloudelliset vaikutukset

Ohjelma

10.00 Seminaarin avaus
Johtaja Hannu Sulin / opetus- ja kulttuuriministeriö

10.05 Festivaalien ja tapahtumien edistäminen valtion kulttuuripolitiikassa - Katsaus tietopohjaan, valtionavustuksiin ja vaikuttavuuteen
Erikoistutkija Sari Karttunen ja tutkija Kaisa Herranen / Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (CUPORE)
http://www.cupore.fi/Kulttuuritapahtumienkulttuuripoliittisetjaaluetaloudellisetmerkitykset.php

10.35 Kulttuuritapahtuman järjestäminen – sääntelyn ja byrokratian purkamisen tarpeita koskeva kartoitus
Apulaisprofessori Pauli Rautiainen / Tampereen yliopisto
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2015/kulttuuritapahtumat_norminpurkuselvitys.html?lang=fi

11.00 Työpaja: kohti kansallista kulttuuritapahtumaohjelmaa
Miten festivaalit kehittävät suomalaista taide- ja kulttuurielämää, vahvistavat yhteisöllisyyttä sekä edistävät kestävää kasvua ja työllisyyttä?
- millaisia mahdollisuuksia tähän liittyy?
- entä millaisia haasteita?
- miten näitä haasteita on ratkaistu/voidaan tulevaisuudessa ratkaista?
- kohti kansallista kulttuuritapahtumaohjelmaa: miten julkishallinto voi edesauttaa festivaalien kukoistusta?

12.00 Työpajatulosten esittely
Työpajojen puheenjohtajat

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen puheenvuoro

12.45 Seminaarin yhteenveto
Johtaja Hannu Sulin / opetus- ja kulttuuriministeriö
Tilaisuuden puheenjohtajana toimii erityisasiantuntija Satu Silvanto Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiöstä.
Kansallinen taide- ja kulttuuritapahtumatyöryhmä
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2015/10/norminpurku.html?lang=fi&extra_locale=fi