Sairauspoissaolot lyhyemmiksi – millä keinoin?

Reducing the length of sickness absence – by what means?
Aika / time: 1.12.2016 klo 9-12
Paikka / place: Kelan päätalo / Kela main office building, Auditorio, Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki

Sairauspoissaolot aiheuttavat mittavia kustannuksia työnantajille ja yhteiskunnalle sekä poissaolijoille itselleen. Sairauspoissaolon tarpeen ja pituuden määrittäminen on lääkäreiden yleisimpiä tehtäviä. Suomessa kuitenkin vasta suunnitellaan siihen ohjeistusta.

Miten sairauslomakäytäntöjen uudistaminen on onnistunut Ruotsissa? Millaisia näkemyksiä suomalaisilla lääkäreillä on sairauspoissaoloihin liittyvistä käytännöistä? Miten sairauspoissaolojen pituudet ja työhön paluun onnistuminen vaihtelevat eri väestöryhmillä ja eri sairauksissa? Seminaarissa paneudumme eri näkökulmista sairauspoissaolojen pituuksiin ja niihin vaikuttamiseen.

Ohjelma /programme
9.00 Seminaarin avaus / Opening of the seminar – Mikael Forss, director, Kela

9.15 Interventions in Sweden aiming at affecting physician’s sick-listing practices – Kristina Alexanderson, professor, Karolinska Institutet, Stockholm

10.00 Sickness absence certification: physicians’ experiences – Katariina Hinkka, senior medical researcher, Kela

10.50 Sairauspoissaolot yleisimpiä duunareilla mutta pisimpiä yrittäjillä ja työttömillä – Jenni Blomgren, tutkimustiimin päällikkö, Kela

11.10 Sairauspoissaolon kesto ja onnistunut työhön paluu tuki- ja liikuntaelinten sairauksissa ja mielenterveyden häiriöissä – Johanna Kausto, erikoistutkija, Työterveyslaitos

11.30 Sairauspäivärahakausien pituus ennen ja jälkeen sairaalajakson: ABC-tutkimuksen tuloksia – Ilkka Vohlonen, terveyspolitiikan professori, Itä-Suomen yliopisto

11.50 Keskustelua