Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki


Luottamustyöpaja

TILAISUUDEN OHJELMA, Hotelli Arthur

12.30 Avaussanat
VM –Avoin hallinto 

12.40  Johdanto päivän teemaan
Akatemiatutkija Hanna Wass, Helsingin yliopisto. 

12.45  Luottamukseen vaikuttavat tekijät ja luottamuksen taso:
 Suomi kansainvälisessä kontekstissa
Professori(ma.) Elina Kestilä-Kekkonen, Turun yliopisto 

13.15  Onko demokratiassa tilaa epäilylle?  
VTM Isak Vento, Helsingin yliopisto

13.30 Akvaariokeskustelu u5:p>
Akatemiatutkija Hanna Wass, Helsingin yliopisto
Valiokuntaneuvos Olli Hietanen, eduskunnan tulevaisuus-valiokunta
Johtava asiantuntija Jenni Karjalainen, Insinööriliitto

14.30 Tauko

14.45 Pienryhmätyöskentely 

15.30 Keskustelu

15.50-16.00 Miten tästä eteenpäin ja päätössanat