Reload page if you dont see the video.
Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.

SYSTEEMINEN LASTENSUOJELU -YHTEISKEHITTÄMISPÄIVÄ

Aika: 1.9.2017 klo 9-15
Paikka: Alvarium, Puutarhakatu 8 B

Aikataulu
9.00 Marika Ahonen, Pekka Kuru ja Anniina Kaittila Lupa auttaa! –hanke /
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Tervetuloa


9.15 Saija Westerlund-Cook, koordinaattori, Folkhälsan
Tutustuminen Hackneyn malliin


9.45 Päivi Petrelius, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lastensuojelun systeeminen toimintamalli


10.15 kommenttipuheenvuorot
Anita Birstolin, Suomen perheterapiayhdistyksen toiminnanjohtaja
Mikko Ailoranta, palvelujohtaja, Profiam Sosiaalipalvelut
Johanna Lehtola, johtava sosiaalityöntekijä, Salon kaupunki
Samira Nouri, kokemusasiantuntija, Auta lasta ry
Anne-Mari Jaakola, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto
Sari Carlsson, lapsikylän johtaja, Kaarinan SOS-Lapsikylä

12.30 työryhmät

14.00 TAUKO

14.20 Työryhmien purku

15.30 Päivä päättyy
 
Yhteiskehittämispäiviä järjestetään LAPE-hankkeen aikana jokaisessa maakunnassa useampia. Päivien tarkoituksena on lastensuojelun kehittäminen. Päivien teemoja ovat syksyn 2016 valtakunnallisessa työpajatyöskentelyssä kehitetyt lastensuojelun mallinnukset (luettavissa www.julkari.fi ,hakusanoiksi lastensuojelu + mallinnus). Mallinnusvaiheessa aloitetun työn avulla tavoitellaan pitkällä tähtäimellä kansallisesti yhteneväisiä ja tietoon perustuvia käytäntöjä ja toimintatapoja lastensuojeluun.
 
Systeeminen lastensuojelu -yhteiskehittämispäivän järjestävät Lupa auttaa! –hanke, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Vasso) ja Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området- FSKC.