Tutkimuksesta käytäntöön: mitä uutta päihde- ja rahapelitutkimuksesta?

9:00 Avaussanat, Tuukka Tammi, kehittämispäällikkö, THL

 

9:05 Alkoholi-, huume ja rahapelipolitiikat vertailussa; erikoistutkija Jani Selin, THL

 

9:25 Päihteidenkäytön ja rahapelaamisen päällekkäisyys ja erillisyys, erikoistutkija Johanna Järvinen-Tassopoulos, THL

 

9:45 Miten alkoholimainonta vetoaa nuoriin, tutkijatohtori Anu Katainen, HY

 

10:05 Alkoholiteollisuus lobbarina, professori Heikki Hiilamo, HY

 

10:25 Mitä uutta suomalaisten rahapelaamisesta? erikoistutkija Anne Salonen, THL

 

10:45 E-savukkeiden haitat vai haitattomuus, tutkija Otto Ruokolainen

 

11:05 Huumeiden nettikauppaa, tutkija Teemu Kaskela, A-klinikkasäätiö

 

11:25 Alkoholiongelmaisten työura, erikoistutkija Pia Mäkelä ,THL

 

11:45 Ehkäisevä päihdetyö vuonna 2025; tutkija Katariina Warpenius, THL