THL:n 1. kutsuseminaari valinnanvapaudesta

Päivä: tiistai 3.3.2015
Aika: 9:30 - 16:00
Paikka: Folkhälsanin auditorio, Topeliuksenkatu 20, 00250 Helsinki

Hallintoalamaisesta aktiiviseksi vaikuttajaksi - Valinnanvapauden muotoutuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tavoite

Tarvitaanko Suomessa lakia valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa?
Tehostaako valinnanvapaus palvelujärjestelmää?
Johtaako valinnanvapaus eriarvoistumiseen?
Edellyttääkö valinnanvapaus rahoitusuudistusta?
Julkisen terveydenhuollon asiakkaalla on vuoden 2014 alusta ollut mahdollisuus valita hoitopaikka koko Suomen alueella. Palveluseteli on käytössä useissa kunnissa ja monissa palveluissa. Keskustelua valinnanvapauden uusista mahdollisuuksista asiakkaan tai palvelujärjestelmän kannalta on käyty niukasti ja se on ollut kovin mustavalkoista. Seminaari laajentaa keskustelua valinnanvapaudesta ja tuo esille sen moninaisia vaikutuksia ja mahdollisuuksia potilaalle ja palvelujärjestelmälle.

Kohderyhmä

Osallistujiksi kutsutaan poliittisia ja virkamiespäättäjiä, yksityisen sektorin edustajia sekä THL:n valinnanvapaushankkeiden kumppanit.

Järjestäjä

Seminaari liittyy THL:n ja Demos Helsingin VALVA –tutkimushankkeeseen www.thl.fi/valva ja sen järjestää THL:n Järjestelmät-osaston Reformit-yksikkö.

Ohjelma

Seminaarin puheenjohtaja: Markku Pekurinen, johtaja, Järjestelmät-osasto, THL

Jokaisen esityksen jälkeen on varattu aikaa keskusteluun.

10.10
Miksi THL pitää valinnanvapautta tärkeänä, Juhani Eskola, pääjohtaja, THL

 

10.30
Valinnanvapauden monet mahdollisuudet, Maijaliisa Junnila,johtava asiantuntija,THL

 

10.50
Valinnanvapaus Englannissa - Opit valinnanvapauden kehittämiselle Suomessa, Anne Whellams, erityisasiantuntija,VALVA-hanke

 

11.20
Valinnanvapaus Ruotsissa - Opit valinnanvapauden kehittämiselle Suomessa, Pia Maria Jonsson, Reformit-yksikön päällikkö, THL

 

11.50
Valinnanvapaus ja tuottajan toiminnan tehostuminen, Markku Pekurinen

13.00
Yksityisen ja julkisen yhteistyö valinnanvapauden näkökulmasta, Veli-Matti Qvintus, johtaja, LähiTapiola

 

13.30
Asiakas valintojen edessä - onko tietoa, onko valinnan varaa? Anneli Luoma-Kuikka,terveyspalveluasiantuntija,Suomen Sydänliitto ry

 

14.15
Omahoitopalvelut – keino asiakkaan roolin vahvistamiseksi, Eila Erkkilä, hallintoylilääkäri,Oulun kaupunki

 

14.45
Visio sote-järjestelmästä - asiakkaan omat valinnat ja omaehtoinen hoito resurssiksi, Pentti Itkonen, toimitusjohtaja,Eksote

 

15.15
Mitä jäi käteen – uskallammeko antaa asiakkaan valita? Markku Pekurinen

 

15.45
Mitä seuraavaksi? Tervetuloa: Valinnanvapaus seminaariin 2, Timo Sinervo, tutkimuspäällikkö, THL

 

Lisätietoja

Maijaliisa Junnila, johtava asiantuntija, Reformit-yksikkö
puh. 029 524 7631, maijaliisa.junnila@thl.fi
Seminaarin esitysmateriaali julkaistaan Slidesharessa.
Osallistu keskusteluun ja seuraa tapahtumaa Twitterissä tunnisteella #valinnanvapaus
THL järjestää vuoden 2015 aikana seminaarisarjan valinnanvapaudesta. Ensimmäisessä 3.3. järjestettävä kutsuseminaari 1 liittyy THL:n ja Demos Helsingin VALVA –tutkimushankkeeseen. Seuraavassa 26.3. pidettävässä kutsuseminaarissa 2 pureudutaan hoidon integraation ja valinnanvapauden välisiin suhteisiin perusterveydenhuollossa. Jälkimmäinen seminaari liittyy THL:n ja Tampereen yliopiston VALINT-hankkeeseen: Perusterveydenhuollon asiakaslähtöiset toimintamallit - valinnanvapautta ja integraatiota (VALINT)
Aihe: Sosiaali- ja terveyspalvelut