Terveys 2011 kerää tietoa suomalaisten terveydestä ja sen kehityksestä

TERVEYS 2011 -TUTKIMUKSEN PERUSTULOSTEN JULKISTAMINEN

Keskiviikko 21.11.2012 klo 12.45 – 15.00, Säätytalo, Sali 23

Paras katselukokemus Windows ja Internet Explorer

  Avaus, pääjohtaja Pekka Puska

  Tulosten merkitys sosiaali- ja terveyspolitiikalle,
  ministeri Paula Risikko


  Terveys 2011 -tutkimus + päätulokset,
  tutkimusprof. Seppo Koskinen


  Tärkeimpiä tuloksia eräiltä osa-alueilta

  Mielenterveys ylilääkäri Jaana Suvisaari

  Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet tutkimusprof. Eira Viikari-Juntura

  Toimintakyky kehittämispäällikkö Päivi Sainio

  Terveyspalvelut ja kuntoutus tutkimusprof. Ilmo Keskimäki

  Väestöryhmien väliset erot tutkimuspäällikkö Tuija Martelin

    Keskustelu

 

Kansallinen tutkimus väestön terveydentilan, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin muutoksista

RakennusmestaritTerveys 2011 -tutkimuksessa kerätään tietoa suomalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehityksestä. Samalla selvitetään väestöryhmien välisiä terveys- ja hyvinvointieroja sekä niiden syitä.

Terveys 2011 -esitutkimus tehdään huhtikuussa ja varsinainen tutkimus käynnistyy lokakuussa 2011.

Suomalaisten terveyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä koskevan tiedon täydentäminen tutkimuksen avulla on tärkeää: näin luodaan pohjaa suomalaisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämiselle.

Tutkimus on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä. Se on pitkän aikavälin tutkimus, jossa seurataan useita vuosia laajaa joukkoa satunnaisesti valittuja tutkittavia. Tämän kaltaiset pitkän aikavälin tutkimukset ovat harvinaisia myös maailmanlaajuisesti.

Terveys 2011 -tutkimus on seurantatutkimus

Jokaisen tutkimukseen kutsutun osallistuminen on tärkeää!

Terveys 2011 on seurantatutkimus, joka perustuu vuosina 2000–2001 toteutettuun Terveys 2000 -tutkimukseen. Seurantatutkimus sisältää laajan ja monipuolisen terveystarkastuksen, haastatteluita ja kyselylomakkeita.

Terveystarkastukseen kutsutaan kaikki samat henkilöt, jotka kutsuttiin aiempaan Terveys 2000 -tutkimukseen: arviolta noin 8 800 henkilöä. Lisäksi kotiin postitettavien kyselyiden avulla tutkitaan noin 2 000 18–29-vuotiasta henkilöä.

Pääpaino on sellaisten tärkeiden tietojen keräämisessä, joita ei muista lähteistä saada. Tällaisia ovat esimerkiksi työ- ja toimintakyky sekä etenkin iäkkäiden toiminnanrajoituksiin liittyvä avun tarve, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden ongelmat sekä aikuisväestön suun terveys ja terveyden määrittäjät. Jokaisen kutsun saaneen osallistuminen tutkimukseen on tärkeää.

Tutkimuksen osana tehdään EU:n laajuinen ikääntymistutkimus nimeltään COURAGE sekä erillinen liikuntatutkimus, josta vastaa UKK-instituutti.

Terveys 2011 -yleisesite (pdf 2,09 Mt)

Kuvat: Antero Aaltonen ja Mikko Pekkarinen

 

Terveys 2011

Muualla verkossa Muualla verkossa