Kansallinen lihavuusohjelma – Toimenpide-ehdotuksia lasten ja vanhempien ylipainon ja lihavuuden ehkäisyyn
Kehittämispäällikkö Päivi Mäki, THL

· Katso esitys alusta


Siirry esityksessä:

· Lihavuuden syyt, tausta- ja riskitekijät

· Lihavuuden vaikutukset kansanterveydelle ja –taloudelle

· Kansallinen lihavuusohjelma 2012-2015