Vanhempien ongelmien tunnistaminen ja jatkotoimenpiteet – käytännön kokemuksia
Terveydenhoitaja, fasilitaattori Anni Mäkinen, Helsinki

· Katso esitys alusta


Siirry esityksessä:

· Kohtaaminen mahdollistaa tunnistamisen

· Voimavaraistavat työotteet ja menetelmät

· Vanhempien esiin nostamat asiat

01/15