Moniammatilliseen yhteistyöhön – lääkäri- ja terveydenhoitajaopiskelijan työpariharjoittelu
Lehtori Tiina Tervaskanto-Mäentausta, Oulun ammattikorkeakoulu

· Katso esitys alusta


Siirry esityksessä:

· INNOPI partneriorganisaatiot

· MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ

· Pilottipäivän arviointi

01/23