Itsesäätelykyvyn kehittämisestä tukea terveellisille ruokailutottumuksille
Tutkija Hanna Ollila, THL

· Katso esitys alusta


Siirry esityksessä:

· Terveelliset ruokailutottumukset perustana hyvinvoinnille

· TEMPEST-projekti

· Itsesäätelykykyä vahvistavat ja harjoittavat monet tekijät

01/15