Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.


LAPE-akatemia: Uusi vaikuttavuus

Aika: to 31.10. klo 9:00-15:15
Paikka: Kehruuhuone (Kristiinankatu 20), Lappeenranta

OHJELMA

9:30 LAPE-akatemian avaus
Lape-akatemian fasilitaattori Mirja Antila

9:40 Vaikutusten ennakkoarviointi kuntapäätöksissä
Kehittämispäällikkö Tapani Kauppinen, THL

10:30 Lapsivaikutusten arviointi yhteisjohtamisen välineenä
Johtava asiantuntija Esa Iivonen, MLL
Johtava asiantuntija Liisa Partio, MLL
Toiminnanjohtaja Christa Carpelan, MLL Kymen piiri

11:00 Esimerkkejä Etelä-Karjalassa tehdyistä lapsivaikutusten
arvioinneista
* Lappeenrannan kaupunki, Sammontalo
Vuorovaikutussuunnittelija Mikko Holm

* Imatran kaupunki, varhaiskasvatuksen palveluverkko
Varhaiskasvatuspalveluiden päällikkö Minna Leinonen
* Imatran seurakunta, perheasiain neuvottelukeskus,
perheneuvojan viran täyttäminen
Perheneuvonnan työalajohtaja Tarja Miikki

11:40 Kuntapäättäjän näkökulma
Kaupunginhallituksen pj. Anna Helminen, Imatra

11:55 Ohjeistus ryhmätöihin

12:00 TAUKO

12:45 Työpajatyöskentelyä lapsivaikutusten arviointien parissa –
näkökulmana yhteensovittava johtaminen
Kahvi työpajojen lomassa

14:15 Työpajojen koonti

15:15 Päivän päätös
Lape-akatemian fasilitaattori Mirja Antila

Lisätietoja:
Lape-muutosagentti Mona Taipale
mona.taipale@eksote.fi
p. 040 651 3154

Kunta-agentti Tanja Ståhlberg
tanja.stahlberg@hel.fi
p. 040 642 8693.