Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.


Johtamishaasteena uusi toimintaympäristö, uudistuva johtaminen ja uusi vaikuttavuus

I Uudet toimintaympäristöt
Aika: 17.5.2019
Paikka: Opetusravintola Taidon auditorio, DataCity, Lemminkäisenkatu 14-18B, 20520 Turku


Ohjelma

 9:00 Päivän avaus ja tervetulosanat.
Päivän puheenjohtaja Mikko Hulkkonen, Varsinais-Suomen LAPE-muutosagentti ja Miia Tuominen tutkimuspäällikkö, Sote-akatemia, Turun yliopisto.

9:10 Mistä LAPE-akatemiassa on kyse ja mihin sitä tarvitaan?
Mirja Antila, LAPE-akatemian fasilitaattori.

9:20 Lapsi- ja perhepalvelujen kehittämisen tahtotila
Varsinais-Suomessa. Sirpa Kuronen, Varsinais-Suomen LAPE-ryhmän puheenjohtaja, Turun kaupungin hyvinvointitoimialan
palvelualuejohtaja.

9.30 Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman lyhyt oppimäärä ja sote-muutoksen seuraavat vaiheet. Pasi Oksanen suunnittelukoordinaattori, Turun kaupunki, kommentoijana Antti Parpo, muutosjohtaja, Turun kaupunki

9:50 Tauko.

10:00 Monialaisen toimintaympäristön haasteet ja ratkaisut
tutkimuksen ja johtamisen näkökulmasta.
Alustajana dekaani Pentti Huovinen, lääketieteellinen tiedekunta, Tu-run yliopisto, kommentoijana toiminnanjohtaja Miia Hänninen, Varsi-nais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry.

10:45 Olemassa toisillemme – mitä hyvinvoiva kasvuyhteisö on
ja miten se rakentuu? Tuomo Lukkari, Iin kunnan opetusjohtaja,
kommentoijana Eeva Purhonen, sosiaalipalveluiden johtaja Salon kau-punki.

11.30 Lapsibudjetointi yhteen sovittavan johtamisen
ja vaikuttavuuden työvälineenä.
3 / 3
Alustajana Suvi Helanen Pohjois-Pohjanmaan LAPE-muutosagentti, kommentoimassa Anneli Pahta, Kemiönsaaren kunnanjohtaja.

12:30 Lounas

13:15 Tilastokatsaus Varsinais-Suomen LAPE-palveluihin ja
LAPE-teeseihin ja dialoginen arviointikeskustelu.
Maaret Vuorenmaa, erikoistutkija THL.

14:00 Vuorovaikutteinen osuus ja tehtävien tekoa.
LAPE-hankekoordinaattori Jaana Koski, Opetushallitus ja kunta-
agentti Sari Välimaa, Turun kaupunki.

15:00 Päivän koonti ja päätös, evästys jatkoon.