Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.Iltatilaisuus aluevaltuutetuille ja varavaltuutetuille

ALUEVALTUUTETTUJEN WEBINAARISARJA, ICT

Tilaisuuden ohjelma
Aika 29.3.2022 klo 17.00-18.30

17.00-17.05 Tilaisuuden avaus
Minna Saario, johtaja, STM (Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö)

17.05-17.25 Katsaus ICT-muutoksen toimeenpanoon ja tilannekuvaan:
Mitä tehdään vuoden 2022 aikana? Mitä on jo tehty?
Jaakko Poikonen, STM

17.25-17.45 ICT-valmistelun suhde muuhun valmisteluun
- Tiedon hallinta
- Hyvinvointialueiden omistajuus DigiFinland –yhtiössä
Minna Saario, STM ja Salla Kalsi, VM

17.45-18.00 ICT-muutoksen rahoitus: miten muutosta tuetaan rahoituksella?
Markku Heinäsenaho, STM

18.00-18.15 ICT-valmistelussa tunnistetut riskit ja niiden hallinta
Timo Ukkola, STM

18.15-18.30 Kysymykset ja tilaisuuden päättäminen