Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.Sosiaalihuollon kehittamisohjelman ja valtion rahoittaman sosiaalityön yliopistollisen tutkimuksen (VTR) seminaari

7.10.2022

OHJELMA

10.00-10.15 Seminaarin avaus
Harri Jokiranta, ohjelmapäällikkö, STM

10.15-11.45 Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuus,
Merja Anis, professori, Turun yliopisto

11.45-12.30 Lounastauko

12.30 - 14.00 Lastensuojelu lapsen etuna? — Lapsen hyvinvoinnin arviointi
lastensuojelussa ja sen rajapinnoilla
Tarja Pösö, professori, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca

14.00-14.15 Tauko

14.15 - 15.45
Lasten tukena — tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta lapsi- ja
perhesosiaalityössä
Johanna Kiili, apulaisprofessori, Jyvaskylan yliopisto

15.45-16.00 Päätössanat
Juha Luomala, sosiaalineuvos, STM

16.00 Seminaari päättyy