Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.

Mahdollisuus täyttää aktiivimallin ehdot laajenevat – mitä tämä tarkoittaa?

Hallitus on laajentanut niiden toimijoiden joukkoa, joiden järjestämä työllistymistä tukeva toiminta hyväksytään aktiivimallin edellyttämäksi aktiivisuudeksi. 1. huhtikuuta voimaan tulevan muutoksen myötä, muun muassa kunnan, kuntayhtymän, Työttömien Keskusjärjestön ry:n tai sen jäsenyhdistyksen tai julkista rahoitusta saavan rekisteröidyn yhdistyksen järjestämä toiminta jäsenyhdistyksen toiminta voisi kerryttää aktiivisuutta.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön, työhallinnon kehittämiskeskuksen ja Väestörekisterikeskuksen kanssa koulutustilaisuuden, jossa kerromme, kuka voi jatkossa olla aktiivimallissa huomioitavan toiminnan järjestäjä, mitä työllistymistä tukeva toiminta aktiivimallissa on ja kuinka järjestäjät voivat tarjota työttömyysturvan saajille tietoa järjestämästään toiminnasta.

 

Koulutustilaisuus järjestetään sosiaali- ja terveysministeriössä 18.2. klo 12-16 (Meritulli-Sali, Meritullinkatu 8, Helsinki). Tilaisuuteen mahtuu 80 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

 

Muutoksen toimeenpanossa on tärkeää varmistaa tiedon kulku työllistymistä tukevan toiminnan järjestäjiltä työttömyysturvan saajille. Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi - palvelu on soveltuva kanava tiedon välittämiseen toimijoiden tarjoamasta työllistymistä tukevasta palvelusta. Väestörekisterikeskuksen palvelua koskeviin ohjeisiin voi jo ennen koulutuspäivää tutustua:

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto-info järjestöille

Palvelutietovarannon koulutukset ja koulutustallenteet

 

Lisätietoja

hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, p. 02951 63288, etunimi.sukunimi@stm.fi

assistentti Kirsi Hiljanen, p. 02951 63269 (ilmoittautumiseen liittyvät asiat)

 

Ohjelma:

12.30-12.40     Tilaisuuden avaus, Outi Antila/STM

12.40-13.10     Aktiivimallin muutos: Muutoksen sisältö ja toiminnan järjestäjien, Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen roolit muutoksessa, Marjaana Maisonlahti/STM

13.10-14           Työllistymistä tukeva toiminta ja sen sisältö työvoimaviranomaisen järjestäessä toimintaa, Joni Rehunen/TEM ja Jani Honkanen/Uudenmaan TE-toimisto

Mistä löytyy tietoa työllistymistä tukevasta toiminnasta, Terhi Reinikainen/ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

14-14.30           keskustelua

14.30-14.45     tauko

14.45-15.30     Suomi.fi-Palvelutietovaranto ja Aktiivimallipalvelun kuvaaminen, Jenni Karri ja Olli Hurskainen/VRK

15.30-16           keskustelua

16                        Tilaisuuden päättäminen, Marjaana Maisonlahti/STM