Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.
Press F5 or Reload if problems
Miten varmistamme sivistys- ja sote-palveluiden lapsi- ja perhelähtöisyyden?


Selvityshenkilöt luovuttavat raporttinsa 7.2. klo 12.30 - 13.30, STM

Vuonna 2020 lasten ja perheiden sote-palvelut siirtyvät maakuntien vastuulle ja sitä kautta sosiaali- ja terveysministeriön ohjaukseen. Sivistystoimen palvelut puolestaan jäävät kuntiin, ja niitä ohjaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Vanhoja rakenteita murtuu, mutta uusia yhdyspintoja syntyy.

 

Miten muuttuvassa toimintaympäristössä voidaan varmistaa lapsen ja perheen paras mahdollinen tuki ja palvelut? Miten luodaan yhteinen tahtotila ja työ lapsen parhaaksi yli maakunnan ja kunnan rajojen ja toisaalta yli hallinnonalan rajojen? Millaista johtamista tarvitaan, jotta lapsen etu aina toteutuu?

 

Näitä kysymyksiä on pohtinut neljä selvityshenkilöä, jotka luovuttavat raporttinsa

perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle sekä opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle keskiviikkona 7.2.2018 kello 12.30 sosiaali- ja terveysministeriön Meritulli-kokoustilassa, Meritullinkatu 8, Helsinki.

 

Selvityshenkilöt ovat Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen (pj), Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun työelämäprofessori Anna-Kaisa Ikonen, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän perheiden palveluiden toimialuejohtaja Matti Kaivosoja

Suomen Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

 

Työ on tehty osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE).

Seuraa aihetunnisteita #lapemuutos #yhdyspinnat