Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.
Press F5 or Reload if problems

Verkostot kunnossa!
Riskit hallinnassa?

Painavaa asiaa vesijohtoverkostojen tilasta ja riskien hallinnasta
Säätytalolla Helsingissä keskiviikkona 24.1.2018. klo 12-16

• 12.00-12.15 Seminaarin avaus / Jari Keinänen, STM
• 12.15-12.45 Tilannekuva verkostojen saneerausvelasta / Osmo Seppälä, VVY
• 12.45-13.15 Legionella, alidiagnosoitu vaara / Jaana Kusnetsov, THL
• 13.15-13.45 WSP:n avulla paljastuneet verkoston riskit / Sami Sillstén, HSY
• 13.45-14.15 Kahvitauko
• 14.15-14.45 Vesitornien vaikutus talousveden laatuun / Anna Pursiainen, THL
• 14.45-15.15 Putkistomateriaalit kiinteistöissä ja vedenlaatu / Tuija Kaunisto, SAMK
• 15.15-15.45 Vesiosuuskuntien näkökulma / Vesa Arvonen, SVOSK
• 15.45-16.00 Seminaarin loppuyhteenveto / Veli-Pekka Vuorilehto, HSY