Ongelmatapauksessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.

Twitter tunniste: #järjestöseminaari


 JÄRJESTÖSEMINAARI TORSTAI 21.3.2019 klo 12.30-16.00

Säätytalo, torstai 21.3.2019 klo 13.00-16.00

Ohjelma

13-13.05 Tilaisuuden avaus/ Tillställningen öppnas

13.05 -14.10 Selvityslomake 2018 / Redovisningsblanketten 2018
Mikko Cortés Téllez, erikoissuunnittelija ja Viivi Pekkonen, erityisasiantuntija, OKM/ Mikko Cortés Téllez, specialplanerare, UMK och Viivi Pekkonen, specialsakkunnig, UKM

14.10- 14.20 Harrastamisen strategia/ Strategin för hobbyverksamhet
Tarja Anttonen, pääsihteeri, arviointi- ja avustustoimikunta ja Herttaliisa Tuure, pääsihteeri, Valtion nuorisoneuvosto, OKM / Tarja Anttonen, generalsekreterare, utvärderings- och understödskommissionen och Herttaliisa Tuure, generalsekreterare, Statens ungdomsråd, UKM

14.20-14.45 Valtionavustusprosessin arviointi kohteena opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisovastuualue/ Presentation av utvärderingen av ungdomsunderstöd på ansvarsområdet för ungdomsärenden
Tarja Anttonen, pääsihteeri, arviointi –ja avustustoimikunta, OKM ja Herttaliisa Tuure, pääsihteeri, Valtion nuorisoneuvosto, OKM / Tarja Anttonen, generalsekreterare, utvärderings- och understödskommissionen och Herttaliisa Tuure, generalsekreterare, Statens ungdomsråd, UKM

14.45-15.00 Ajankohtaista nuorisotoimialalla/ Aktuellt inom ungdomssektorn
Henni Axelin, johtaja, nuorisotyön - ja politiikan vastuualue, OKM/ Henni Axelin, direktör, ansvarsområdet för ungdomsarbete och ungdomspolitik, UKM

15. 15.50 Vaikuttavuuden arviointi järjestöissä/ Utvärdering av genomslaget i organisationer
Katja Anoschkin, Hyvä Mitan hankepäällikkö, Arvo-liitto/ Katja Anoschkin, projektchef för Hyvä Mitta, Arvo-liitto

15.50 Yhteenveto ja lopetus/ Sammanfattning och avslutning