Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Lappeenrannassa


Teknillisen yliopiston Skinnarilankadun kampuksen Viipuri-sali
(Skinnarilankatu 34

Ohjelma

klo 12.30 Tervetuloa Lappeenrantaan! (LUT-konsernin ja toiminnan esittely)
rehtori Juha-Matti Saksa, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
rehtori Merja Heino, Saimaan ammattikorkeakoulu
rehtori Turo Kilpeläinen, Lahden ammattikorkeakoulu


klo 12.45 Päivitetty osaamiseen perustuva Suomen menestysstrategia
opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen, opetus- ja kulttuuriministeriö


klo 13.15 Suomen talouden kehitysnäkymät kansainvälisessä tarkastelussa
valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki, valtiovarainministeriö

keskustelu

klo 14.15 TAUKO

klo 14.45 Suomalainen, eurooppalainen ja globaali korkeakoulutus ja tutkimus
Eurooppa muutoksessa
valtiosihteeri Matti Anttonen, ulkoministeriö


Korkeakoulut globaalien ongelmien ratkaisijoina – case LUT
rehtori Juha-Matti Saksa, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
keskustelu


klo 16.00 Suomalainen tutkimus kansainvälisessä vertailussa
pääjohtaja Heikki Mannila, Suomen Akatemia
keskustelu


KESKIVIIKKO
Päivän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Tapio Kosunen, opetus- ja kulttuuriministeriö
klo 9.30 Kohti vuorovaikutteista ohjaus- ja strategiaprosessia

Työpajatyöskentelyä neljässä pajassa: pajoissa puhetta vetävät ylijohtaja Tapio Kosunen, johtaja Jorma Karhu, tiedeasiainneuvos, ryhmän päällikkö Erja Heikkinen ja opetusneuvos, ryhmän päällikkö Birgitta Vuorinen

Jaloittelutauko

klo 10.30 Paneelikeskustelu – Jatkuva oppiminen
vararehtori Pekka Auvinen, Karelia-ammattikorkeakoulu
vararehtori Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopisto
johtava asiantuntija Ida Mielityinen, Akava
osastopäällikkö Antti Neimala, työ- ja elinkeinoministeriö
liiketoiminnan kehitysjohtaja Anu Passi-Rauste, Headai
Keskustelua johdattelee Senior Partner Olli Oosi, Owal Group


klo 12.00 Työpajojen koonti
ylijohtaja Tapio Kosunen, opetus- ja kulttuuriministeriö

keskustelu

Kansainvälinen vaikuttavuus korkeakoulu- ja tiedesektorilla
kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö


klo 13.00 Kiitos