Ongelmatapauksessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.          


JÄRJESTÖSEMINAARI


Keskiviikko 29.8. Säätytalo, Snellmaninkatu 911

Ohjelma

13:00 TERVETULOA / VÄLKOMMEN
Tarja Anttonen, pääsihteeri, arviointi- ja avustustoimikunta / generalsekreterare, utvärderings- och understödskommissionen

13.05 Ajankohtaista nuorisopolitiikan vastuualueella / Aktuellt på ansvarsområdet för ungdomspolitik
Mikko Cortés Téllez, erikoissuunnittelija, OKM / specialplanerare, UKM

13.20 SANOISTA TEKOIHIN, VALTIONHALLINNON TOIMEPITEET LASTEN JA NUORTEN HARRASTUSTOIMINNAN EDISTÄMISEKSI - TYÖPAJA / FRÅN ORD TILL HANDLING, STATSFÖRVALTNINGENS ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA HOBBYVERKSAMHET BLAND BARN OCH UNGA - WORKSHOP
Herttaliisa Tuure, pääsihteeri, valtion nuorisoneuvosto / generalsekreterare, statens ungdomsråd
Tarja Anttonen, pääsihteeri, arviointi- ja avustustoimikunta / generalsekreterare, utvärderings- och understödskommissionen

14.15 OKM:N AVUSTUS – hakemuslomake 2019 / UKM:S UNDERSTÖD-ansökningsblankett 2019
Emma Kuusi, ylitarkastaja, OKM / överinspektör, UKM

14:45 YLEISAVUSTUKSEN EHDOT JA RAJOITUKSET / VILLKOR OCH BEGRÄNSNINGAR FÖR ALLMÄNNA UNDERSTÖD
Viivi Pekkonen, erityisasiantuntija, OKM / specialsakkunnig, UKM
Emma Kuusi, ylitarkastaja, OKM / överinspektör, UKM

15:50 YHTEENVETO / SAMMANDRAG

Tilaisuus päättyy viimeistään kello 16.00 / Tillställningen slutar senast kl. 16.00