Ongelmatapauksessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.                    

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainväliset linjaukset – International Strategy for Higher Education and Research


Aika: to 18.1. klo 13.30– 16.00    #TeamFinlandKnowledge

Paikka/ Location: Nykytaiteen museo Kiasma/ Museum of Contemporary Art Kiasma
(Mannerheiminaukio 2, 00100 Helsinki)

Ohjelma/ Programme

14:00 Ylijohtaja Tapio Kosunen
Suomalaisen osaamisen kansainvälisyyden edistäminen: Team Finland Knowledge -verkosto
Enhancing Internationalisation of Higher Education and Research: Team Finland Knowledge -network


14:15 Koulutusvientisuurlähettiläs, Ambassador for Education Export Marianne Huusko, Ministry for Foreign Affairs:
Suomalainen osaaminen ja koulutusvienti osana ulkomaan edustustojen työtä
Finnish education and its export as a part of activities of Finnish representations abroad


14:20 Korkeakoulu- ja tiedeasiantuntija (Peking), Science and Education Counsellor Mika Tirronen:
Team Finland Knowledge käytännössä, kokemuksia läsnäolosta Pekingissä (etäyhteys)
Team Finland Knowledge in practice, experiences of being present in Beijing (VC)


14:30 Rehtori, Rector Liisa Laakso (UNIFI) ja rehtori, Rector Tapio Varmola or Rector Juha Kämäri (ARENE):
ARENEn ja UNIFIn puheenvuorot: Team Finland Knowledge verkostojen vahvistajana
Comments by Rectors Councils: Team Finland Knowledge – strengthening the networks


Q&A

15:00 Professori Adam Smale, University of Vaasa:
Tervetuloa Suomeen – Attracting Talents


15:15 Senior Researcher David Hoffman, University of Jyväskylä:
Unelmissa vai tavoitteena aidosti kansainvälinen korkeakoulu- ja tutkimusyhteisö?
Are we dreaming of genuinely international higher education and research? Three expected – and unexpected – answers across 21st century networked knowledge societies


16:00 Tilaisuus päättyy

Lisätietoja/ Further information: opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara,
puh./ tel. 0295 3 30327, 040 184 3244, tiina.vihma-purovaara@minedu.fi
http://minedu.fi/en/international-strategy-for-higher-education-and-research

http://minedu.fi/en/international-strategy-for-higher-education-and-research