Lasten ja nuorten liikunnan ja fyysisen toimintakyvyn tila Suomessa 2016

Aika: 15.12.2016 klo 9–12, Paikka: Säätytalo, Helsinki

Seminaarin tarkoitus
Liikunta on lasten ja nuorten suosituimpia harrastuksia ja mieluinen oppiaine koulussa. Tästä huolimatta vähäinen fyysinen aktiivisuus ja runsas istuminen huolettavat. Arvioilta vain 20–40 prosenttia suomalaisista lapsista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Tämä näkyy oireiluna lasten ja nuorten terveyttä, hyvinvointia ja fyysistä toimintakykyä kuvaavissa mittareissa. Toimenpiteisiin on ryhdytty. Liikkuva koulu -ohjelmaa jalkautetaan hallituksen kärkihankkeena jokaiseen Suomen peruskouluun. Tavoitteena on, että jokainen peruskoululainen liikkuu tunnin päivässä.

Tilaisuudessa julkaistaan yhteenveto 45 000 peruskoululaisten fyysisen toimintakyvyn mittauksista (Move!) syksyltä 2016 sekä Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa -tutkimusraportti (LIITU). Lisäksi tilaisuudessa jaetaan valtakunnallinen Liikkuva koulu -palkinto.

Ohjelma

9:00 Avaus
ylijohtaja Esko Ranto, opetus- ja kulttuuriministeriö
pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa -tutkimuksen 2016 tulokset (LIITU)
johtaja Tommi Vasankari, UKK-instituutti
yliopistotutkija Sami Kokko, Jyväskylän yliopisto

 

Kysymyksiä ja kommentteja

Peruskoululaisten fyysisen toimintakyvyn tila Move! -mittausten valossa
pääsihteeri Minna Paajanen, valtion liikuntaneuvosto

opetusneuvos Matti Pietilä, Opetushallitus


Liikkuva koulu -ohjelman edistyminen
ohjelmajohtaja Antti Blom, Liikkuva koulu -ohjelma

Miltä kokonaisuus näyttää? Kommenttipuheenvuorot kuullaan mm. dosentti Arja Sääkslahdelta (Jyväskylän yliopisto), ylilääkäri Marke Hietanen-Peltolalta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ja tutkimusjohtaja Tuija Tammelinilta (LIKES-tutkimuskeskus).

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii johtaja Tiina Kivisaari opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja valtion liikuntaneuvosto.
Lisätietoja: pääsihteeri Minna Paajanen / puh: 0295 3 30239 / sposti: minna.paajanen(at)minedu.fi

Tervetuloa!