Ammatillisen koulutuksen reformin työpaja

 

Tilaisuuksien puheenjohtajana toimii ylijohtaja Mika Tammilehto.

OHJELMA

10.00 Ammatillisen koulutuksen reformin keskeiset ehdotukset ja pykäläluonnoksia sekä muut ajankohtaiset
reformiin liittyvät asiat,
ylijohtaja Mika Tammilehto, opetus‐ ja kulttuuriministeriö, ammatillisen
koulutuksen osasto
Kysymyksiä ja yleiskeskustelu

12.00 tauko

13.00 Työskentely työpajoissa
Kaikissa työpajoissa käsitellään seuraavia teemoja:
1. Rahoitus, ohjaus ja säätely
2. Työpaikalla tapahtuva oppiminen
3. Tutkintojärjestelmä sekä osaamisen hankkiminen, osoittaminen, arviointi ja todentaminen
4. Opiskelijoiden ohjaus, hyvinvointi, opiskeluhuolto, etuudet ja yhteisöllisyys
Työpajat kokoavat kustakin teemasta keskeiset huomiot ja konkreettiset muutosehdotukset. Lisäksi
työpajoissa on mahdollista esittää huomioita ja konkreettisia muutosehdotuksia myös muihin kuin yllä
mainittuihin teemoihin liittyviin keskeisten ehdotusten ja pykäläluonnosten kohtiin.

15.00 Työpajojen tulokset ja yhteinen keskustelu

16.00 Tilaisuus päättyy