Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kestävän kehityksen iltapäivä

 

LUOVASTI KESTÄVYYTTÄ

 

Aika: 1.12.2015, klo 12.15-16.00
Paikka: Vanha Ylioppilastalo, Mannerheimintie 3, 00100 Helsinki

12.15-12.45 Virittäytyminen iltapäivään
Tilaisuuden avaus, Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö


Suomen yhteiskuntasitoumusprosessi ja OKM:n hallinnonala
Neuvotteleva virkamies Marja Innanen, ympäristöministeriö


Rakennerahastojen mahdollisuudet
nn. Työ- ja elinkeinoministeriö


12.45-13.00 Liikunnallinen tuokio

13.00-13.50 Kulttuuri ja liikunta – kestävää kehitystä yhdessä yli rajojen
Cleantech Finland ja Suomen Olympiakomitea yhteistyö


Case: House of Metal - Rio 2016
Johtaja Ilkka Homanen, cleantech-, energia-, ympäristö- ja metsäteollisuus, Finpro


Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä yleisötapahtumille
Projektikoordinaattori Elina Levula, Ekokompassi tapahtuma -hanke, Suomen Olympiakomitea


Parikeskustelu: Ympäristötyö Maailma kylässä festivaaleilla ja Gymnaestradassa
Tuotantopäällikkö Niko Wilkinson, Maailma kylässä
Pääsihteeri Maria Laakso, Gymnaestrada
Keskustelua


14.00-14.20 The Earth Song – katkelma esityksestä
Tanssijat: Jukka Tarvainen, Tuomas Norvio, Maria Saivosalmi ja Sari Palmgren


14.20-15.20 Koulutuksella ja osaamisella tulevaisuutta tekemässä
Kestävän kehityksen sisällyttäminen opetukseen


Case: Keke-passi ja kestävät energiaratkaisut – hanke
Kouluttaja Mervi Karoniemi ja laatupäällikkö Pekka Turunen, Saimaan ammattiopisto Sampo


Case: Metsä oppimisympäristönä – yhteiskunnalliset ja globaalit ilmiöt oppimisen kohteena
opettajankoulutuksessa
Maa- ja metsätaloustieteen tohtori, projektikoordinaattori Petteri Vanninen, Itä-Suomen
yliopisto


Nuoret muutosagentteina
Case: Students discovering the world in the future
Milla-Mari Vastavuo, Aalto yliopisto


Case: Nuorten ilmastokasvatus
Kehittämispäällikkö Anni Pietarinen, Nuorten Akatemia


15.20-15.50 Isot ja pienet teot; mikä vaikuttaa? -kommenttipuheenvuoroja
Tanssitaiteilija Sari Palmgren
Tutkija Maria Laine, Kulttuuriperintökasvatuksen seura
Liikuntasosiologian professori Hannu Itkonen, Jyväskylän yliopisto
Ylitarkastaja Päivi Bosquet, opetus- ja kulttuuriministeriö


15.50 Loppuyhteenveto, Johtaja Marjo Mäenpää, OKM