Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari
 
Aika: perjantai 8.5.2015 klo 9.30–16.00
Paikka: opetus- ja kulttuuriministeriö, kokoustila Jukola, Meritullinkatu 1, Helsinki
Puheenjohtajana johtaja Hannu Sirén
 
  Ohjelma
 
Tilaisuuden avaus,
Johtaja Hannu Sirén
Talouden ohjauksen informaatiotarpeet 2016 lukien, sisältö ja tiedon laatu

Taloushallinnon koodisto, käyttökokemukset ja päivitystarpeet
* Käyttäjän puheenvuoro,
Talousjohtaja Jorma Alkula, Haaga-Helia AMK

Osanottajilta saatu palaute ja päivitystarpeet
* Erityiskysymyksiä,- hankerahoituksen kirjanpidon periaatteet, - alv-kompensaatiokirjaukset
  
Opetusneuvos Eija Somervuori
 
Kokonaiskustannusmallin soveltaminen tutkimusrahoituksessa ja sen edellyttämät vaatimukset kustannuslaskennalle,
Johtava asiantuntija Marita Virtanen, Tekes
 
Case Lapin yliopisto,
Talouspäällikkö Matti Honkala, Lapin yliopisto
 
Taloustiedon keruu ammattikorkeakouluilta
Ylitarkastaja Jukka Haapamäki
 
Mahdollisia ajankohtaisia aiheita, loppukeskustelu ja jatkotyöstä sopiminen