Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.


Tutkimus käyttöön sote-keskuksissa - tiedosta
paremmaksi palveluksi

Aika 3.10.2019 klo ~8.10-10
Paikka Postitalo

Miten sosiaalitoimen uudistuksilla voidaan hillitä
kestävyysvajetta ja luoda uutta työtä?