Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki


Ilmastopolitiikan neuvottelupäivä kunnille ja alueille 2018

Perjantaina 23.3.2018 klo 9.30-16
Aleksanterinkatu 7, Helsinki

Ohjelma

9:30 Tilaisuuden avaus: katsaus ilmasto- ja energiapolitiikan ajankohtaiseen tilanteeseen, ympäristöneuvos Merja Turunen, YM


9:50 Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman toimeenpano ja kunnat, neuvotteleva virkamies Pirkko Heikinheimo, YM
* Esimerkkejä jo tehdyistä ja meneillään olevista hankkeista kunnissa
* Öljylämmityksestä luopuminen Mynämäellä, kunnanjohtaja Seija Österberg/tekninen johtaja Vesa-Matti Eura, Mynämäen kunta
* Innovatiiviset liikennepäästövähennykset Lahdessa, kestävän kehityksen koordinaattori Eira Rosberg-Airaksinen, Lahden kaupunki

10:20 Ajankohtaista ilmastotyössä: tietoiskuja valtiohallinnon meneillään oleviin hankkeisiin ja ohjelmiin
* Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankkeiden osaamiskeskuksen perustaminen: Green deal ja vaikuttavuushankinnat, neuvotteleva virkamies Taina Nikula ja asiantuntija Leena-Kaisa Piekkari, YM
* Kestävä kaupunkikehitys -ohjelma, neuvotteleva virkamies Olli Maijala, YM
* Liikennesektorin meneillään olevat toimet ja ohjelmat, liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, LVM

10:50 Tauko

11:00 Ilmastotyö ja kuntaverkostot: tietoa verkostoista ja ajankohtaisista hankkeista
* Kuntaliiton ilmastoverkosto (ympäristöpäällikkö Miira Riipinen), HINKU ja FISU (johtaja Jyri Seppälä/ suunnitteluinsinööri Pasi Tainio), Energiavirasto (yli-insinööri Pia Outinen), Kuutoskaupunkien ilmastoverkosto (ympäristöjohtaja Esa Nikunen) esittäytyvät, keskustelu Motivan moderoimana (asiantuntija Okariina Rauta/asiantuntija Elina Ojala)

12:15 TAUKO

13:15 Miten vauhdittaa alueellista ilmastotyötä? Alustukset ja minityöpaja
* Vähähiilisyyden edistäminen osana tulevien maakuntien työtä, N.N. (varmistuu myöhemmin)
* Miltä näyttää itsenäisten kuntien yhteistyö ilmastokysymyksessä maakuntien aikakaudella, energia-asiantuntija Liisa Harjula, Valonia

14:30 TAUKO

14:50 Minityöpajan purku ja keskustelu

15:30 Tilaisuuden päätös