Reload page if you dont see the video.
Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.


EN SYSTEMISK VERKSAMHETSMODELL FÖR BARNSKYDDET

PROGRAM

 09:30             Välkommen på samutvecklingsdag! Nina Östman projektarbetare och Maria Balk projektarbetare, FSKC

 09:45             Utvecklingsarbete för barn, unga och familjer i Svenskfinland – en introduktion till dagen, Torbjörn Stoor, VD, FSKC - Ladda ner PDF

 10:00             Presentation av modellen för systemiskt barnskydd, Utvecklingschef Pia Eriksson, THL -Ladda PDF

 10:40             Det var en gång i Hackney”, Saija Westerlund-Cook, sakkunnig i familjearbete, Folkhälsan -Ladda PDF

 11:00             Utmaningar i implementeringen av modellen för systemiskt barnskydd & kommentar från praktiken, Sakkunnig inom förebyggande barnskydd Katarina Fagerström, Folkhälsan & Veronica Lundqvist, ledande socialarbetare, Kyrkslätt -Ladda PDF

 11:30             PAUS

 12:40             Barnskyddet räddade vår familj, Monica Björkell-Ruhl, erfarenhetsexpert -Ladda PDF

 13:00             Workshoparbete

 Helsingfors

 1.       Delaktighet i den systemiska verksamhetsmodellen

2.       Familjeterapeutiskt barnskyddsarbete

3.       En systemisk verksamhetsmodell & multiprofessionellt samarbete

4.       Den systemiska barnskyddsmodellens ledarskap

Vasa

1.       Familjeterapeutiskt barnskyddsarbete

2.       Det systemiska barnskyddsmodellens ledarskap

3.       Delaktighet i den systemiska verksamhetsmodellen

 

14:30             K A F F E

 14:45             Genomgång av workshoparbetet och slutord

15:30             Hemfärd