Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.
Reload page if you dont see the video.


Maahanmuuttajan mielen
hyvinvoinnin edistäminen
arjessa -seminaari

Ajankohta: ti 28.09.2017,
Ohjelma
9.30 Avauspuheenvuoro – päätoimittaja Antero Mukka, Helsingin Sanomat

9.45 Tervetuloa! – Anne Alitolppa-Niitamo
Anne Alitolppa-Niitamo, erityisasiantuntija, kotouttamisen osaamiskeskus
Osallisuus ja psyykkinen hyvinvointi arjessa

9.50 Psyykkinen hyvinvointi kotoutumisen ytimessä
Anu Castaneda, tutkimuspäällikkö, THL, Monet-ryhmä


10.00 Osallisuus, kotoutuminen ja hyvinvointi kuuluvat yhteen. Miten
osallisuustyötä tehdään ja johdetaan?

Anna-Maria Isola, erikoistutkija, THL, Sokra-hanke


10.20 Miten kunnan strateginen suunnittelu tukee kotoutumista arkeen?
Jari Lausvaara, koulutus-johtaja, Järvenpään kaupunki


10.40 Järjestöt osallisuutta edistämässä
Sanna Airaksinen, toiminnanjohtaja, Hämeen Setlementti


Kysymyksiä ja keskustelua

11.30 Miten minä sain hyvän alun? Kokemuksia kotoutumisesta ja
osallisuudesta

Rita Kostama, yrittäjä, kaupungin valtuutettu, vuoden 2016 Pakolaisnainen


11.45 Uusia työkaluja kotoutujan psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseksi
Strategista toiminnaksi – yhteistyöstä voimaa.
Mia Sevonius-Male, Joensuun kaupunki, Siltoja rakentamassa -hanke


Kotoutujan ensiapu – mitä jokaisen tulisi tietää
psyykkisen hyvinvoinnin tukemisesta.

Suvi Piironen, asiantuntija, Suomen Mielenterveysseura,
SOS-kriisikeskus


Kotivanhempien hyvinvoinnin haasteet ja osallisuuden ja
hyvinvoinnin mahdollistaminen.

Hamdi Moalim, ohjaaja, Stadin aikuisopisto, Helsingin kaupunki
Kysymyksiä ja keskustelua


Voimavarat vähissä? – Keinoja tunnistaa kotoutujan avun tarve
13.30 Lapsen ja nuoren psyykkisen avun tarpeen tunnistaminen
koulussa ja päiväkodissa
Elise Sailas, kieli- ja kulttuuriryhmien konsultoiva koulupsykologi,
Vantaan kaupunki


13.45 Tuen tarpeen tunnistaminen kotoutumiskoulutuksessa
Jyrki Sipilä, apulaisrehtori, Helsingin aikuisopisto


14.00 Kun epätoivo muuttuu vaaralliseksi
Helinä Häkkänen-Nyholm, oikeuspsykologian erityisasiantuntija,
PsyJuridica Oy & kriminaalipsykologian dosentti, Helsingin yliopisto


Kysymyksiä ja keskustelua


Reseptejä onnistumisiin II

14.30 Mielen hyvinvointia edistävä palveluohjaus
• Kompassi-menetelmä aikuissosiaalityöhön ja asiakkaan avuksi
Tiina Hofström, johtava sosiaalityöntekijä, Hämeenlinnan kaupunki


Neuvontapalvelut saavutettaviksi myös kotoutujille
Tiina Kevätpuro, suunnittelija, Tasa-arvoinen kuntalainen -hanke
(TAKU), Helsingin kaupunki


MATEAS – Maahanmuuttajat terveyspalveluiden asiakkaina
Tutta Tanttari, yhteyspäällikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu
Kysymyksiä ja keskustelua


15.15–15.30 Yhteenveto ja askelmerkkejä eteenpäin
Anne Alitolppa-Niitamo ja Anu Castaneda