SSH
(yhteiskuntatieteet, humanistinen tutkimus) Riitta Launonen ja Risto Vilkko, Suomen Akatemia

· Katso alusta


Siirry esityksessä:

· Yleisiä huomioita SSH työohjelmasta

· SSH 2013 alustaa aikataulua

· Evaluation criteria in FP7


01/15