Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.


Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan yhteinen LAPE-akatemiatilaisuuteen

Ajankohta: 6.6.2019 klo 9.00 – 15.00
Paikka: Tampereen yliopisto, Väinö Linna -sali

9.00 – 9.10 Tervetuloa – LAPE-akatemian fasilitaattori Mirja An-tila

9.10 – 9.20 Muutosjohtaja Jaakko Herralan terveiset

9.20 – 10.05 Miten lapset ja erityisesti nuoret voivat
Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla? Kehittämispäällikkö Minna Niemi, Pikassos

10.05 - 10.15 Onni Westlund, Up2Us-hanke

10.15 - 11.15 Keinot paremman nuorten tulevaisuuden rakenta-miseksi
Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan panelistit avaavat strategisia valintoja ja käytännön toimenpiteitä nuorten ongelmien ratkaisemiseksi.
Yleisöäänestys ”battlen” voittaneesta maakunnasta.

11.15 – 12.00 Käytettävissä olevan tiedon hyödyntäminen pää-töksenteossa ja johtamisessa - Millainen tulevaisuuskuva ohjaa lasten ja perheiden strategista johtamista? (Ryhmätyöskentely)

12.00 – 13.00 TAUKO

13 – 13.30 Lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tu-keminen sivistyspalveluissa
Sivistysjohtaja Matti Hursti avaa Ylöjärven sivistyspalveluissa tehdyn työn strategisia taustaelementtejä ja tehdyn työn vaikut-tavuutta.

13.30 – 13.45 Kommenttipuheenvuoro
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marika Paasikoski-Junninen Hämeenlinnasta

13.45 – 14.15 TAUKO

14.15 - 14.45 Palvelujen vaikuttavuus – samaa kaikille vai tar-peen mukaan?
Vanhempi neuvonantaja Sari Rautio, Sitra

14.45 – 15.00 Päätössanat, projektipäällikkö Katja Bergbacka, OKM