Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.


Muuttuva toimintaympäristö – miten voi lapsi?
Palvelujen rajapinnoilta yhteisen tekemisen kulttuuriin

Aika ja paikka: 21.5 klo 8.30 – 15.30. Tilaisuus alkaa aamukahvilla klo 8.30.
Porin perusturva, auditorio (D-rakennus), os. Maantiekatu 31 D Pori

Ohjelma

9.00 - 9.10 Satakunnan tervetulosanat
Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi, Satasairaala

9.10 - 9.20 Mistä LAPE –akatemiassa on kysymys?
LAPE-akatemian fasilitaattori Mirja Antila, STM

9.20 - 10.10 Katsaus lapsi- ja perhepalveluiden nykytilaan Satakunnassa
Erityisasiantuntija, Maaret Vuorenmaa THL
Kommentoijat kunta-agentti Sari Välimaa ja LAPE-muutosagentti Johanna Santanen

10.10 – 10.25 Kenttäterveiset! Miten johto voi tukea vaikuttavien menetelmien juur tumista? Esimerkkinä Lapset puheeksi osana maahanmuutto- ja pako-laistyön käytäntöä
Sosiaaliohjaaja, Lapset puheeksi -kouluttaja Anne Salin, Porin perusturva ja johtava sosiaalityöntekijä, Lapset puheeksi -kouluttaja Piia Kotikivi, Eurajoki

10.25 – 10.35 Hyvinvoinnin tuki lasten ja nuorten toimintaympäristössä esimerkkinä Koulujen perhetyön pilotointi
Koulujen perhetyön tiimi, Porin perusturva

10.35 – 10.40 Tauko

10.40 – 12.00 Hyvän palvelun rajapinnalla
Johtamistieteiden emeritusprofessori Risto Harisalo

12.00 – 13.00 Omakustanteinen lounas
Tauon aikana mahdollisuus tutustua Kenttäterveisten tuojiin ja heidän työhönsä.
Palvelujen rajapinnoilta yhteisen tekemisen kulttuuriin
Uudistuva toimintakulttuuri – Satakunnan askelmerkit SISOTE -yhteistyössä

13.00 – 13.30 Lapsen oikeus erityiseen suojeluun
Lastensuojelun kehittäjäryhmä Satanuoret & johtava sosiaalityöntekijä Marketta Raivio, Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö

13.30 – 14.00 Huomioita SISOTE yhdyspintajohtamisen nykytilasta
ja palvelujen vuorovaikutuskyvykkyydestä,
dialogia maakunnan SISOTE asiantuntijapanelistien kesken
Paneelipäällikkönä kunta-agentti Sari Välimaa

14.00 – 14.40 Uudistuva toimintakulttuuri ja yhteisen tilannekuvan muodosta- minen. Vuorovaikutteinen pajatyöskentely alkaa.
Hankekoordinaattori Jaana Koski opetushallituksesta ja kunta-agentti Sari Välimaa sekä muutosagentti Johanna Santanen johdattavat paja työskentelyn ääreen.

14.40 – 15.10 Askelmerkit tulevaisuuteen, pajatyön koonti

15.10 – 15.30 Saatesanat kohti seuraavaa LAPE-akatemiaa 10.9.19 ja loppukommen-tit
LAPE-fasilitaattori Mirja Antila ja projektipäällikkö Katja Bergbacka,
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hyvää kotimatkaa!