Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.


I Uusi toimintaympäristö – miten uudessa toimintaympäristössä johdetaan?

Pohjois-Savon liitto, Maakuntasali, Kuopio
Tilaisuuden puheenjohtajana toimii LAPE akatemian fasilitaattori Mirja Antila

Ohjelma 15.5.2019


9.00 LAPE akatemian avaus, pj Mirja Antila

9.15 Lapsistrategia hyvinvointijohtamisen kehyksenä,
Hankejohtaja Maria Kaisa Aula, STM

9.45 Mitä ja mistä lasten ja nuorten hyvinvointitieto meille kertoo?
Asiantuntija Sakari Kainulainen, dos., Diakonia-ammattikorkeakoulu
Muutosagentti Minna Rytkönen, Pohjois-Savon liitto

10.45 Kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
johtamisen välineenä – nykytila ja tavoitetila – yhteinen keskustelu en-nakkotehtävän pohjalta, pj Mirja Antila

11.45 Yhteinen suunta kuntien ja maakunnan hyvinvointikertomuksista
– kommenttipuheenvuoro,
Perusterveydenhuollon yksikön johtaja Pekka Puustinen, PSSHP

12.00 Lounas (omakustanteinen)

13.00 Toimintaympäristö muuttuu – riittääkö johdossa keinot ja työka-
lut? Näkökulmia sivistys-, sote ja järjestöjohdosta.

13.30 Hyvinvointitavoitteet teoiksi ja vaikutuksiksi yhteisellä budje-toinnilla,
Kehityspäällikkö Elina Välikangas, SoteDigi

14.15 Päivän nostot ja keskustelu
Varhaiskasvatusjohtaja, Kaija Rautaparta-Pennanen, Iisalmen kau-punki ja pj. Mirja Antila

14.45 Syyskuun työpajoihin valmistautuminen

15.00 Päivän päätös