Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.


Lapset, nuoret, perheet – hyvinvointi, elinvoimaisuus ja tulevaisuus

ke 8.5.2019 klo 9.30-16
Oulu, Seurahuone, Rantakatu 4

UUSI TOIMINTAYMPÄRISTÖ

OHJELMA 8.5.2019

10.00 Avaus, tervetuloa!
Johdattelu akatemiaan. Haasteena uusi muuttuva toimin-taympäristö ja johtaminen yhdyspinnoilla Mirja Antila, LAPE-akatemian fasilitaattori

10.30 Julkinen johtaminen uudistuu – mitä on tulevaisuuden kuntajohtaminen? Irmeli Myllymäki, projektipäällikkö, Tulevaisuuden sivistys-kunta, Kuntaliitto

11.00 Hyvinvoivat kasvuyhteisöt (HYKY) ja niiden johtaminen
Tuomo Lukkari, opetusjohtaja, Iin kunta

11.30 Lapsi- ja perhepalvelut johtamisen näkökulmasta Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, Kainuun tulosalueen johtaja, Kainuun sote

12.00 Lounas (omakustanteinen)

13.00 Yhdessä johtamista yhteisessä toimintaympäris
tössä - fasilitoituja keskusteluja ennakkotehtävään
ja aamun puheenvuoroihin liittyen
Jaana Koski, LAPE-hankekoordinaattori, opetushallitus sekä yhteistyöalueen agentit
UUSI TOIMINTAYMPÄRISTÖ - UUDET TYÖVÄLINEET

14.00 Lapsi-, nuoriso ja perhevaikutusten arviointi, onnistumi-sen edellytyksiä. Käytännön LAVA-esimerkkejä oppimis-prosessina. Katja Kivioja, Tmi EVAus –palvelut Kivioja

14.30 LABU-kokonaisuus osana vaikutusten ennakkoarvioin-tia: mitä se on, miten kiinni lapsibudjetointiin? Suvi Helanen, Pohjois-Pohjanmaan muutosagentti

15.00 Agentit linjaavat maakuntien jatkoa. Välitehtävän anto.

15.20 Kansallinen lapsistrategia jatkuvuutta varmistamassa Hanne Kalmari, hankepäällikkö, STM

15.40 Yhteenveto päivän tilaisuudesta… ja kahvit ennen koti-matkaa