Suomen Vesiyhdistys ry:n vedenlaatujaosto ja vesihuoltojaosto
sekä sosiaali- ja terveysministeriö järjestävät seminaarin


torstaina 22.1.2015 klo 12-16 Säätytalolla
 
MUUTTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ
Seminaarissa keskitytään ajankohtaisiin talousveden hankintaan
ja laatuun vaikuttaviin lainsäädännön muutoksiin.

Avaus
Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö

Lainsäädäntö
pj. Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö

Vesihuoltolain muutos
Antti Belinskij, Itä-Suomen yliopisto (vv. maa- ja metsätalousministeriö)

Talousvesiasetuksen muutos
Jarkko Rapala, sosiaali- ja terveysministeriö

Pohjavesilainsäädännön muutos
Juhani Gustafsson, ympäristöministeriö

Lainsäädännön vaatimusten toteutus käytännössä

pj. Riina Liikanen, Vesilaitosyhdistys

Vesihuollon tietojärjestelmä VEETI
Jyrki Laitinen, Suomen ympäristökeskus

Talousvesiasetuksen soveltamisopas ja talousveden laadun erityistilanneopas
Jaana Kilponen, Valvira

Vesihuoltolaitoksen ja terveydensuojeluviranomaisen yhteistyö häiriötilanteessa
Markku Lehtola, Kuopion Vesi ja Isto Mononen, Kuopion kaupunki

Pelastusviranomaisen rooli vesihuollon tukena varautumisessa ja erityistilanteissa
Heikki Kangas, Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos

WSP ja kokemuksia sen käytöstä
Heli Härkki, Pöyry Finland Oy

WSP ja kokemuksia sen käytöstä
Markku Lehtola, Kuopion Vesi

WSP ja kokemuksia sen käytöstä
Vesa Arvonen, Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry

Pohjaveden pilaantumistapauksia Lounais-Suomesta
Maria Mäkinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Nimikilpailu
Jarkko Rapala, sosiaali- ja terveysministeriö

Seminaarin päättäminen ja loppukeskustelu
Kia Aksela, WSP Finland Oy