Lapsen kuuleminen oikeuden käytössä
Pekka Santtila
Professori, ph.d. - Åbo akademi

· Katso alusta


Move to:

· Johdateltavuus

· Lasten haastatteleminen

· Asiantuntijuus