Ongelmatilanteessa lataa sivu ensin uudestaan (f5 tai Reload)


Yhteiskehittämispäivä: Lastensuojelun toimintakäytännöt lasten kaltoinkohtelutilanteissa

maanantai 09.12.2019 - maanantai 09.12.2019

Lounatuulet yhteisötalo, Läntinen pitkäkatu 33, Turku

Ohjelma

9.30 Yhteiskehittämispäivän tausta ja tavoitteet

9.40 Orientoituminen

Sosiaalityön rooli ja mahdollisuudet lasten suojelemisessa
Päivi Petrelius, Tiina Muukkonen ja Reeta Valta

10.00 Tunnistaminen ja arviointi

Varsinais-Suomen työryhmän näkökulmia arviointiin
Sami Allén, Sointu-tiimi, Salo ja Anniina Kaittila, Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikkö, TYKS

Suojassa-malli arvioinnin välineenä
Jukka Mäkelä, THL 

10.30 Tauko

10.45 Suhdeperustainen työ lasten ja vanhempien kanssa

Muutosta tukeva työ perheväkivaltaa käyttäneiden naisten kanssa
Pia Keiski

Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaiseminen ja toiveikkuus
Saija Westerlund-Cook, Folkhälsan

Koko perheen kanssa työskentely väkivaltatyön näkökulmasta
Noora Nuutinen, Viola ry 

11.30 Keskustelua aamupäivän esityksistä

12.00 Lounas (omakustanteinen)

13.00 Mikä toimii ja mitä tulisi kehittää viranomaisten toiminnassa lasten ja perheiden näkökulmasta?

Lapsiin kohdistuvan väkivallan selvittämiseen liittyvät viranomaiskäytännöt
Essi Julin

Poliisitutkinnan prosessi ja periaatteet
Linnea West 

Suomalainen Barnahus –hanke
Taina Laajasalo THL

14.00 Työpajatyöskentelyä ja kahvitarjoilu
Mitä annettavaa sosiaalityöllä on kaltoinkohtelutilanteissa?
Millaisia kokemuksia lastensuojelussa on onnistuneista prosesseista?

15.00 Yhteistä reflektointia

Millaisia eväitä päivästä lastensuojelun työskentelylle ja kehittämistyölle?

15.15  Yhteenvetoa

Millaisin askelin eteenpäin?

Lisätietoja

Päivi Petrelius
kehittämispäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi
puh. 029 524 7360

Reeta Valta
suunnittelija
Oy VASSO Ab
sähköposti:etunimi.sukunimi@vasso.fi
puh. 050 559 0766