Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet
tutkimusprof. Eira Viikari-Juntura
Markku Heliövaara, Svetlana Solovieva,
Rahman Shiri

· Katso esitys alusta


Siirry esityksessä:

· Myönteistä kehitystä 2000-luvulle tultaessa…

· Havaintoja v. 2000-2011 muutoksista

· Yhteenvetoa tuloksista

01/11