Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.


VAIKUTTAVUUS
Näkökulmana vanhemmuuden tuki


Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan yh-teinen LAPE-akatemia
tiistaina 12.11.2019 klo 9–15.30
Tampere, Keskusvirastotalo, valtuustosali

Tampereella 12.11.2019 kolmen alueen yhteinen LAPE-akatemia

Ohjelma

9.00 Tervetuloa, pohjustus päivän teemaan
LAPE-akatemian fasilitaattori Mirja Antila

9.15 Vaikuttavuus - Vaikutukset edellä, ei palvelut
Miten vaikuttavat interventiot lasten kasvun tueksi voivat te-hostaa lapsi ja perhepalveluita ja lisätä perheiden myönteistä kokemusta avun saamisesta
Petra Kouvonen, ITLA
Hankevalmistelu vaikuttavuuslähtöisesti – tapausesimerkki sijaishuollossa olleiden nuorten opintopolun vahvistaminen tulosperusteisella rahoitussopimuksella
Antti Kääriäla, THL, Anna Tonteri, Sitra & Outi Valkama, Tampe-reen kaupunki

11.30 TAUKO

12.30 Vanhemmuuden tukemista vaikuttavasti tutkimuksen ja käy-tännön näkökulmasta
Vanhemmuuden tuki - vaikuttavin panostus?
Tuovi Hakulinen, THL, THL julkaisu, Vanhemmuuden ja parisuh-teen tuen vahvistaminen
Kodin ja koulun yhteistyö vanhemmuuden tukena – rehtorin ja sivistysjohtajan roolissa vaikuttavuutta luomassa
Sari Välimaa, kunta-agentti / rehtori & Mika Seppänen, sivistys-johtaja

14.30 Agentit #tulevaisuudentahdissa
Eija, Heli, Jari ja Mikko

15.00 Miten tästä vaikuttavasti eteenpäin?
Jaakko Herrala, Sote muutosjohtaja

15.30 Päivän päätös
Tervetuloa #tulevaisuudentahdissa!